Betygskriterier från Grundskolan - Forum

2020-02-26 12:03   Maria

Hej min dotter har en NP diagnos och ligger på gränsen till lindrig utvecklingsstörning. Efter 9 jobbiga år i grundskola som var rekkomenderat av skola , skolverket och Bup har de flesta parter inklusive min dotter att särskola vore det bästa för min dotter. Hon har inte en chans att klara vanlig skola. Hon har därför gått ur 9an utan betyg. Nu undrar vi omhon måste läsa in betyg från grundsär eller om hon kan söka särgymnasiet direkt? Mvh Maria


RE: Betygskriterier från Grundskolan
2020-02-27 11:12   Petra Öster

Hej Maria,

Det första som ska göras är en grundlig utredning (om ni inte gjort detta redan). Om ett barn ska gå i särskola bestäms sedan av myndigheterna. Målgruppen för grundsärskolan är barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning. Personer med autism eller autismliknande tillstånd jämställs med personer med utvecklingsstörning endast om de också har en utvecklingsstörning eller en bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. Innan man beslutar om att sätta en elev i särskola ska det alltid ske ett noggrant förarbete med en utredning som resulterar i ett tydligt resultat. Vill du läsa Skolverkets allmänna råd om mottagande i särskolan kan du göra det här: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/allmanna-rad. 

I gymnasiesärskolan har alla elever som tillhör målgruppen och som har sökt rätt att tas emot på ett nationellt program. Om hemkommunen bedömer att den sökande inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program, ska den sökande tas emot på ett individuellt program. Det är beslutet från hemkommunen som ger behörighet till gymnasiesärskolan.

Lycka till! /Petra,SYV