Är det möjligt att redan hösten -18 påbörja ansökan o utredning för antagning till HT -19 - Forum

2018-06-03 06:50   Mamma till Adam

Kommunen erbjuder en gymnasieskola som vi inte vill placera vår ungdom i. Pedagogiken är undermålig. Vi har gjort studiebesök på den skolan samt de i grannkommunerna. I kontakt med ansvariga för den gymnasieskola som kommunen hänvisar till får jag mycket dåligt bemötande och ingen förståelse alls för vår önskan om att söka annan skola. Jag får till svar att ansökan kan göras först i mars -19 och att först då kan utredning påbörjas om det är så att vi skulle kunna välja en annan gymnasiesärskola (individuellt program med möjligen några kurser på nationellt) Den som är insatt i världen med ett barn med flera funktionsnedsättningar förstår att det inte fungerar med ett besked så nära inpå skolstart. 1) Sonen ska ha praktik under våren på den skola han ska börja i, han behöver en lång introduktion 2) jag behöver se över assistenter, kanske rekrytera nya, introducera dessa, 3) i värsta fall, om vi inte får den skola vi önskat, så måste vi flytta och det är inget som är gjort på några månader -jobb, bostad, korttids, assistenter Så till min fråga, hur går jag tillväga för att redan under hösten, eller helst nu, göra ansökan till den skola vi önskar välja och på så sätt få besked och kunna påbörja den rätt omfattande planeringen av vårat liv? Vem kontaktar jag?


RE: Är det möjligt att redan hösten -18 påbörja ansökan o utredning för antagning till HT -19
2018-06-04 11:58   Petra Öster

Hej,

Det är tyvärr inte möjligt att söka i förtid i gymnasievalet. Men du kanske kan använda tiden till att undersöka om det är troligt att ni kan söka och komma in på någon annan skola. Om du söker till Individuellt program i en annan kommun ska det finnas en överenskommelse mellan hemkommun och mottagande kommun. Så kolla med kommunen om det finns ett samverkansavtal med någon av de omgivande kommunerna. Om ni kan tänka er att flytta så blir kommunen ni flyttar till skyldiga att erbjuda gymnasieplats så om ni inte ser något annat alternativ så är det en möjlighet. Tyvärr så kan man dock inte få veta säkert var man har en plats innan gymnasievalet är gjort. Men du kan kolla med skolorna hur många de brukar anta och hur många som inte kommer in när de söker som förstahandssökande. Om de oftast kan ge plats till alla som väljer skolan som förstahandsval så kan ni ju vara ganska säkra och börja planera för detta.

Mer än så kan jag tyvärr inte hjälpa dig men jag önskar dig lycka till! 

Vänligen/Petra,SYV