Antagningsbesked till gymnasiesärskolan 2017? - Forum

2017-02-14 10:34   Allan

Hej, Jag undrar när antagningsbeskedet för gymnasiesärskolan kommer? När vet jag vilken skola och program som jag är antagen till? Tack!


RE: Antagningsbesked till gymnasiesärskolan 2017?
2017-02-18 23:17   Aranja Abdullah

Hej!

Antagningsbeskedet till gymnasiesärskola kommer i maj/juni. Du kan prata med din studie-och yrkesvägledare för att veta lite mer exakt för vad som gäller i din kommun. Här kan du läsa mer om antagning och antagningsbesked: http://www.gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/antagning-till-gymnasiesarskolan-10755

Lycka till! /Aranja, SYV