Andrahandsval gymnasiesärskola - Forum

2019-03-25 11:15   Lotta

Hej, Jag har en fråga; måste man skicka in andrahandsval till gymnasiesärskolan? Vi ansökte till den skola i kommunen vi tror är bra för vår dotter. Nu, långt senare, får vi veta via SYO på grundsär att vi måste komplettera med ett andrahandsval. Det finns endast en till skola i kommunen som har den inriktning som krävs för vår dotter, den vill vi inte ange som andrahandsval. Finns det regler som säger att man är tvungen att ange fler val än ett? Om det gör det, varför informeras inte om det när man söker?


RE: Andrahandsval gymnasiesärskola
2019-03-26 07:49   Petra Öster

Hej,

För både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan så rekommenderas att man för sin egen skull gör flera val. Men det finns ingenting som säger att man måste välja fler alternativ. Gör man fler val så ökar chanserna att man kommer in på en skola, gör man bara ett val och inte kommer in där så har man ingen gymnasieplats. Man rangordnar ju sina alternativ i sin ansökan och chanserna att komma in på första alternativet minskar inte för att man lägger till flera val. Om en annan skola i er kommun är helt otänkbar även om det innebär att dottern inte går i gymnasiet alls så kanske ni kan titta på skolor utanför kommunen? I så fall kan ni titta på en fristående gymnasiesärskola. Man kan söka till en fristående skola i en annan kommun än där man bor, även om samma program finns på en kommunal skola i hemkommunen.

Att ange fler val gör man alltså bara för att vara säker på att man kommer in någonstans och att man har gjort sitt val själv. Om man blir utan plats så blir man oftast tilldelad en plats av kommunen och då har man ingen chans att påverka var man hamnar längre. 

Lycka till! /Petra,SYV