Allmänna villkor – EMG Educations Media Group AB

Om Keystone och våra tjänster

Vi är ett företag som hjälper människor och företag att hitta rätt utbildning för sina behov via onlinetjänster, konferenser, skolbesök, utställningar, kataloger och marknadsföring. Tjänsten är kostnadsfri för dig som användare och fungerar på alla vanliga digitala enheter, till exempel dator, telefon och surfplatta.

När du har registrerat dig som användare får du tillgång våra digitala söktjänster för att göra intresseanmälningar och bokningsförfrågningar för olika utbildningar. Du kan även använda oss för att delta på mässor och liknande evenemang, som kan hållas digitalt. När du har anmält ditt intresse för en utbildning kontaktar vi skolan som håller i den. Sedan kontaktar de dig och ger mer information.

På våra hemsidor finns även olika verktyg för att t.ex. räkna ut dina betyg, utbildningstester, hitta broschyrer och liknande. Vi har även en rådgivningsservice som hjälper dig att matcha rätt utbildning till dina önskemål och behov.

När du använder våra tjänster gäller våra villkor och när du registrerar dig som användare går du med på att följa villkoren, och de gäller för dig så länge som du är registrerad som användare hos oss. Läs igenom dessa nedan och kontakta oss om det är något du är osäker över. Du kan kontakta oss på info@gymnasium.se eller +46 8 (0)8-509 106 60.

Dina personuppgifter

När du använder våra tjänster delar du viss information med oss. Läs mer om detta i vår integritetspolicy. Där förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, hur de används, vilka vi delar uppgifterna med och vilka rättigheter du har när det gäller dina uppgifter.

Beskrivning av kurser och utbildningar 

På våra hemsidor presenterar vi en så detaljerad beskrivning som möjligt utbildningarna för att du ska få så bra information som möjligt. Trots detta kan det hända att viss information saknas eller är felaktig, t.ex. eftersom ändringar har skett som vi inte har fått vetskap om. Om du har frågor kring någon särskild utbildning är du välkommen att kontakta vår kundservice på info@gymnasium.se eller +46 8 (0)8-509 106 60. Om det är specifika frågor kan du behöva vända dig till den skola som håller i utbildningen.


Köpvillkor

För att genomföra köp av utbildningar på vår hemsida måste du vara över 18 år. Om du inte ännu är 18 år kan du ändå köpa produkter om du har fått tillåtelse av din förälder eller vårdnadshavare och/eller på annat sätt har juridisk rätt att göra köp. Köp av utbildningar på våra hemsidor omfattas av distansköplagen. 


Ångerrätt

När du köper en utbildning har du normalt 14 dagars ångerrätt där du kan meddela oss att du ångrar köpet. Ångerrätten gäller från den dag du får tillgång till utbildningen. Om tidsfristen löper ut på lördag eller annan allmän helgdag (och julafton och nyårsafton) förlängs tidsfristen till därpå följande vardag. Obs. Om du påbörjat utbildningen gäller ej ångerrätten. Om du vill ångra ditt köpa meddela oss på info@studentum.se. 

Vad vi förväntar oss av dig

När du väljer att använda våra tjänster behöver vi viss information från dig. Du ansvarar själv för att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta och uppdaterade, till exempel att du lämnar en epostadress som du kan kontaktas på.

När du har registrerat dig hos oss skickas ett bekräftelsemejl till den e-postadress du angivit. I det mejlet finns inloggningsuppgifter och andra användaruppgifter. Den ska du hantera som känslig information och inte sprida eftersom du ansvarar för allt som görs via ditt konto hos oss.

Syftet med användningen av våra tjänster är att ge dig information om utbildningar och hjälpa dig att hitta rätt utbildning. Våra tjänster får inte användas för något annat syfte. Det är t.ex. inte tillåtet att använda våra tjänster för att samla information om utbildningar för att skapa en egen plattform som liknar eller konkurrerar med de tjänster som vi erbjuder.

Du har rätt att använda våra varumärken och annat material i den mån det krävs för att du ska kunna använda våra tjänster men inte i något annat syfte.

Du får inte medvetet förstöra för andra användare, skolor eller oss genom att t.ex. göra bokningar och förfrågningar som du inte tänker genomföra. Du får inte heller använda våra webbplatser eller delta på mässor/evenemang för att kommunicera innehåll som andra kan uppleva som stötande, hatiskt, våldsamt eller annars kan vara nedsättande eller opassande, eller för brottslig verksamhet.    

Vad händer om du bryter mot våra villkor?

Om du skulle bryta mot våra villkor kommer vi att kunna avbryta din tillgång till våra webbsidor och andra tjänster. Om det du gör innebär att det uppstår kostnader som vi drabbas av, kan vi komma att kräva kostnaderna av dig.

Vårt ansvar för våra tjänster

Vi gör vårt bästa för att den information som finns på våra hemsidor ska vara korrekt och rättvisande, och att länkar till skolor är korrekta. Vi gör även vårt bästa för att våra mässor och evenemang ska fungera och möta dina förväntningar, och att våra rådgivningstjänster och andra verktyg fungerar så bra som möjligt. Vi kan däremot inte garantera att alla tjänster hela tiden fungerar felfritt. Det beror t.ex. på att vi är beroende av information från skolor, information från dig som användare och även av leverantörer som t.ex. sköter våra webbplatser. Vi kan inte ta något ansvar för om du som användare av någon anledning drabbas av någon form av kostnad eller annan skada i samband med att du använder våra tjänster. 

Våra tjänster fungerar som en mötesplats mellan dig som söker en utbildning och skolorna som anordnar utbildningen. Vi gör vårt bästa för att samarbeta med professionella och skickliga skolor, men de är oberoende leverantörer och vi kan t.ex. inte ansvara för att en utbildning inte motsvarar dina förväntningar eller att priset för utbildningen är skäligt.

Vi kan komma att besluta att ändra eller avveckla tjänster och kan därför inte garantera att du får fortsatt tillgång till dem över tid.

Nyhetsbrev och annan information

När du har registrerat dig som användare kommer vi att mejla nyhetsbrev och annan information som kan vara av intresse för dig. Om du inte längre vill ta emot detta så kan du enkelt avregistrera dig genom en länk i varje mejl.

Ändringar i villkoren m.m.

Vi kan komma att ändra dessa allmänna villkor om behov för detta uppstår. Om det sker viktiga ändringar i villkoren kommer vi att informera dig om detta genom att de nya villkoren publiceras på våra webbplatser och/eller genom epost till dig.

Om vi ser ett behov av att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt de här villkoren till en annan part, till exempel ett bolag i vår koncern eller en köpare av vår verksamhet, så förbehåller vi oss den rätten, förutsatt att den nya parten kan förväntas fullgöra sina skyldigheter gentemot dig på ett tillfredsställande sätt.

Om vi inte skulle vara överens

Trots våra ansträngningar att på bästa sätt hjälpa dig att hitta rätt utbildning, kan det uppstå situationer då vi inte är överens. Har du klagomål om våra tjänster ber vi dig att kontakta oss på info@gymnasium.se eller +46 8 (0)8-509 106 60. Du kan också skriva till oss på Keystone Education Group AB, Karlavägen 100 A, Plan 5, 115 26 Stockholm.

Du har även alltid möjlighet att klaga på oss och våra tjänster i domstol genom att formellt få en tvist prövad. Vissa tvister kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se. Tvister kan också prövas av allmän domstol i Sverige, www.domstol.se.

Om du inte längre vill vara registrerad som användare hos oss, kontakta oss så tar vi bort dig.

För våra tjänster gäller svenska lagar och regler.

Senast uppdaterad: 23 april 2021